Articolul 1: Oficialii

## Articolul 1: Oficialii

– 1a) O competiție trebuie să includă un Delegat WCA și o echipă de organizare (constând într-una sau mai multe persoane) cu următorii oficiali: arbitri (judges), scrambleri și cei care introduc scorul (scoretakers).

 – 1b) Echipa de organizare a unei competiții este responsabilă pentru logistica dinainte, în timpul și ulterior competiției.

– 1c) Delegatul WCA poate delega responsabilități către alți membri ai echipei de organizare, dar este răspunzător în final pentru cum sunt aplicate acestea. Delegatul WCA al unei competiții este responsabil pentru:

 •   – 1c1) Raportarea către Board-ul WCA despre cum s-a urmat regulamentul WCA în timpul competiției, cum a decurs competiția și orice incidente apărute. Raportul trebuie trimis către Board în maxim o săptămână de la încheierea competiției.
 •   – 1c3) Trimiterea rezultatelor competiției către Echipa de Rezultate a WCA.
 •     – 1c3a) Toate scramble-urile folosite pe parcursul competiției trebuie trimise împreună cu rezultatele competiției.
 •     – 1c3b) Scramble-urile trebuie să fie marcate cărei probe/runde/grupe îi corespund.
 •   – 1c4) Trimiterea corecturilor asupra rezultatelor competiției către Board-ul WCA.
 •   – 1c5) Îndrumarea celorlalți oficiali atunci când/unde este nevoie.
 •   – 1c6) Aprobarea tuturor probelor și formaturile de rundă ale unei competiții înainte ca ea să înceapă, iar dacă este nevoie să aplice schimbări pe parcursul acesteia.
 •   – 1c7) Să decidă asupra descalificării concurenților pe parcursul competiției.
 •   – 1c8) Furnizarea scramble-urilor.
 •   – 1c9) Să ia decizii cu privire la modificările asupra programului și a rundelor. În cazul unor astfel de modificări, un anunț clar trebuie făcut în prealabil tuturor concurenților.
 •   – 1c10) Punerea la dispoziție în cadrul competiției a Regulamentului WCA.

– 1e) Fiecare probă trebuie să aibă unul sau mai mulți arbitrii.

– 1e1) Un arbitru este responsabil pentru executarea corectă a procedurii pentru proba pe care o arbitrează.

– 1e1a) Un arbitru poate arbitra mai mulți concurenți la aprobarea Delegatului, atât timp cât arbitrul poate asigura că Regulamentul WCA este urmat corect și în permanență.

– 1e2) Concurenții capabili să arbitreze, să fie disponibili să o facă dacă  echipa de organizare are nevoie. Penalizare: Descalificarea din competiție.

– 1f) Fiecare probă trebuie să aibă unul sau mai mulți scrambleri. Excepție: Fewest Moves Solving.

– 1f1) Scrambler-ul aplică scramble-urile primite pentru a pregăti puzzle-urile pentru încercările probei.

– 1f2) Concurenții capabili să amestece, să fie disponibili să o facă dacă echipa de organizare are nevoie. Penalizare: Descalificarea din competiție.

– 1g) Fiecare probă trebuie să aibă unul sau mai mulți oameni care să noteze scorul/timpii (ex. să introducă în PC).

– 1g1) O astfel de persoană este responsabilă pentru notarea corectă a rezultatelor și compilarea acestora.

– 1g2) Orice modificare a unui rezultat pe o foaie de scor trebuie făcută cu înștiințarea și acordul Delegatului WCA.

– 1h) Concurenții dintr-o rundă a unei probe pot fi împărțiți pe grupe.

– 1h1) Scrambler-ii și arbitrii unei runde nu ar trebui să amestece sau să arbitreze concurenții din propria grupă sau înainte de a-și termina toate încercările lor din acea rundă. Pot amesteca sau arbitra concurenți din propria grupă cu acordul Delegatului WCA, dar echipa organizatorică trebuie să se asigure că scrambler-ii sau arbitri nu pot vedea scramble-urile la care nu au concurat încă.

– 1j) Toți oficialii pot concura în competiție.

– 1k) Oficialii pot servi mai multe roluri (ex. echipa organizatorică, Delegat WCA, arbitru, scrambler, etc.).