Articolul B: Rezolvarea blindfold

Legat la ochi

## Articolul B: Rezolvarea blindfold (Legat la ochi)

– B1) Procedura standard de rezolvare rapidă este urmată așa cum este descrisă în Articolul A. Regulamentul adițional ce va modifica pe cel descris în articolul A se regăsește mai jos.
– B1a) Nu există perioadă de inspectare.
– B1b) Concurentul își aduce propriul blindfold.
– B2) Începutul rezolvării:
– B2a) Arbitrul resetează timer-ul și cronometrul.
– B2b) Concurentul își așează mâinile pe senzorii Stackmat-ului, cu degetele atingându-i pe aceștia și palmele în jos. Penalizare: +2 secunde.
– B2c) Concurentul nu trebuie să aibă nici un contact fizic înainte de a începe rezolvarea. Penalizare: +2 secunde.
– B2d) Concurentul își începe rezolvarea luând mâinile de pe timer și astfel pornindu-l.
– B2d1) Concurentul descoperă puzzle-ul după ce a dat drumul la timer.
– B2e) Dacă se folosește un cronometru ca dispozitiv de măsurare a timpului, arbitrul îl pornește imediat ce concurentul a început rezolvarea.
– B3) Faza de memorare:
– B3a) Concurentul poate ridica și atinge puzzle-ul în timpul fazei de memorare.
– B3b) Concurentul nu poate lua note fizice. Penalizare: DNF.
– B4b) Concurentul nu trebuie să aplice mișcări puzzle-ului în timpul perioadei de memorare.
– B4) Faza de rezolvare blindfolded:
– B4a) Concurentul își acoperă ochii cu blindfold-ul pentru a începe faza.
– B4b) Concurentul nu trebuie să aplice mișcări puzzle-ului până nu și-a tras complet peste ochi blindfold-ul.
– B4c) Arbitrul trebuie să se asigure că există un obiect opac între fața concurentului și puzzle în timpul rezolvării.
– B4c1) În toate situațiile, concurentul trebuie să poarte blindfold-ul astfel încât în toate momentele acesta i-ar bloca complet vederea către puzzle, chiar dacă obiectul opac nu ar exista în cale.
– B4c2) În mod normal arbitrul trebuie să pună și obiectul opac (ex.: foaie de hârtie) între concurent și puzzle în timp ce acesta poartă blindfold-ul.
– B4c3) Dacă arbitrul și concurentul cad de acord înainte de începerea rezolvării, concurentul poate alege să-și așeze singur puzzle-ul în spatele unui obiect adecvat (ex.: suport muzical, sub masă) în timpul fazei de rezolvare.
– B4d) Concurentul nu trebuie să se uite la puzzle în niciun moment din timpul fazei blindfold. Penalizare: DNF.
– B4e) Până când aplică prima mișcare puzzle-ului, concurentul poate să-și descopere din nou ochii de blindfold pentru a reveni la faza de memorare.
– B5) Oprirea rezolvării:
– B5a) Când se utilizează Stackmat-ul, concurentul oprește rezolvarea dând drumul la puzzle și oprind timer-ul.
– B5b) Când se folosește un cronometru, concurentul termină rezolvarea plasând puzzle-ul pe suprafață și notificând arbitrul că a terminat rezolvarea. În acel moment arbitrul oprește cronometrul.
– B5c) Dacă nu atinge puzzle-ul, concurentul poate descoperi ochii de blindfold înainte de a opri timer-ul. Nu trebuie să atingă puzzle-ul până nu îl oprește. Penalizare: DNF.