Articolul 5: Defectele puzzle-urilor

## Articolul 5: Defectele puzzle-urilor

– 5a) Exemple ale defectelor puzzle-urilor sunt: piese sărite (pop), piese sucite în poziția lor și stickere/capace/șuruburi detașate.
– 5b) Dacă un defect al puzzle-ului apare în cursul rezolvării, concurentul poate alege fie să-și repare puzzle-ul și să continue încercarea, fie să se oprească din rezolvare (DNF).
– 5b1) Dacă un concurent alege să-și repare puzzle-ul, acesta trebuie să repare doar piesele defecte. Unelte și/sau piese ale altor puzzle-uri nu pot fi folosite pentru a repara puzzle-ul original. Penalizare: descalificarea încercării (DNF).
– 5b2) Orice reparare a puzzle-ului nu trebuie să creeze concurentului vreun avantaj în rezolvarea puzzle-ului. Penalizare: Descalificarea rezolvării respective (DNF).
– 5b3) Reparații admise:
– 5b3a) Dacă orice piesă a căzut sau a ieșit din loc, concurentul o poate poziționa la loc.
– 5b3b) Dacă, după repararea puzzle-ului, dar înaintea terminării rezolvării, concurentul își dă seama că puzzle-ul nu poate fi rezolvat, el poate dezasambla și reasambla un maxim de 4 piese pentru a face puzzle-ul rezolvabil din nou.
– 5b3c) Dacă puzzle-ul este nerezolvabil și poate fi făcut rezolvabil doar întorcând un colț în locul lui, concurentul poate corecta acest lucru doar prin răsucirea colțului fără a trebui să dezasambleze puzzle-ul.
– 5b4) În timpul probelor blindfold (legat la ochi), un defect al puzzle-ului trebuie reparat în timpul rezolvării, iar toate reparațiile se fac blindfold. Penalizare: descalificarea rezolvării respective (DNF).
– 5b5) dacă părți ale puzzle-ului sunt încă defecte sau nepoziționate în locul lor la finalul rezolvării, rezultatul notat va fi cel mai rău posibil din repararea puzzle-ului (vezi Articolul 5b3).
– 5c) Dacă un concurent are un defect al puzzle-ului, acest lucru nu îi dă dreptul la o rezolvare adițională (extra attempt).