Articolul H: Rezolvarea Multiplu Blindfolded

## Articolul H: Rezolvarea Multiplu Blindfolded

– H1) Procedura standard de rezolvare rapidă este urmată așa cum este descrisă în Articolul A. Regulamentul adițional ce va modifica pe cel descris în articolul A se regăsește mai jos.
– H1a) Înainte de probă, concurentul trebuie să notifice arbitrul de numărul de puzzle-uri pe care intenționează să le rezolve legat la ochi. Numărul de puzzle-uri trebuie să fie minim 2.
– H1a1) Unui concurent nu îi este permis să schimbe numărul de puzzle-uri după începerea probei.
– H1a2) Echipa organizatorică nu trebuie să spună nimănui ce număr de cuburi intenționează să rezolve concurentul.
– H1b) Dacă încearcă mai puțin de 6 puzzle-uri, concurentului îi este alocat un timp maxim de 10 minute pentru fiecare puzzle, altfel limita de timp va fi de 60 de minute.
– H1b1) Concurentul poate semnala încheierea încercării în orice moment. Dacă și când limita de timp este atinsa, arbitrul oprește încercarea și notează rezultatul acesteia. Timpul limită pentru probă rămâne cel inițial.
– H1d) Penalizările de timp pentru puzzle-urile încercării sunt cumulative.